Begeleiding bij boekenonderzoeken / derdenonderzoeken

Elke onderneming krijgt te maken met boekenonderzoeken of controles door de belastingdienst. De controles zien veelal op het naleven van de administratie- en bewaarplicht, het toepassen van de juiste tarieven voor de omzetbelasting en de verantwoording van kosten en omzet.

Controles en gesprekken die tijdens een controle plaatsvinden zijn nooit vrijblijvend. Zo controleert de belastingdienst belastingplichtigen waar zij vermoedt/verwacht correcties te kunnen opleggen.

Standpunten ingenomen tijdens een controle of verklaringen gegeven tijdens een controle, zijn bepalend voor de uitkomst voor een controle of voor de oplegging van een boete. Ook zijn deze verklaringen bepalend voor de vraag of u eventueel succesvol persoonlijk aansprakelijk kan worden gesteld door de Ontvanger van de Belastingdienst voor niet voldane belasting.

Bij derdenonderzoeken bent u niet het voorwerp van onderzoek maar is dat, in eerste instantie althans, een relatie van u zoals een leverancier of afnemer. Ook bij een derdenonderzoek is het raadzaam om behoedzaam te manoeuvreren omdat u zelf voorwerp van onderzoek kan worden.

Gespecialiseerde bijstand tijdens een controle is dan ook van groot belang om te voorkomen dat u geconfronteerd wordt met een aanzienlijke naheffing of navordering van belasting. ACJ Advocaten werkt hierbij vaak nauw samen met uw vaste belastingadviseur en accountant.