Onderzoek rekeninghouders Credit Suisse en kaarthouders American Express

Credit Suisse

Op 30 maart 2017 heeft de FIOD invallen gedaan bij Nederlandse (voormalige) rekeninghouders bij Credit Suisse.  De verdenking is dat deze rekeninghouders de rekeningen en het daarop verzamelde vermogen hebben verzwegen in hun belastingaangiften. Tevens worden deze rekeninghouders verdacht van witwassen. Anders dan dat gegevens zijn verkregen over 3.800 Nederlanders en afkomstig zijn van een tipgever is nog weinig bekend.

Credit Suisse stelt in een reactie dat het vanaf 2011 cliënten heeft verzocht te laten zien dat zij ‘tax compliant’ zijn wat heeft geresulteerd in het beëindigen van een groot aantal cliënt-relaties.

American Express

Begin deze week is bekend geworden dat de Belastingdienst de gegevens heeft opgevraagd van Nederlandse creditcard houders bij American Express. Deze gegevens zullen worden aan Nederland worden verstrekt zodat de Belastingdienst op de hoogte zal raken van de uitgaven die de Nederlandse rekeninghouders hebben gedaan met deze kaarten. Ook zullen de bankrekeningen bekend worden waaraan deze kaarten zijn gekoppeld. Kortom, een opvolging van het bekende debitcard onderzoek van de Belastingdienst.

Vragen

Heeft u een rekening of creditcard bij de Credit Suisse of American Express of dat in het verleden gehad dan kan u betrokken worden in het onderzoek. Bijvoorbeeld door een bezoek van de FIOD of door een vragenbrief van de Belastingdienst. Dit zijn ingrijpende onderzoeken en we kunnen ons voorstellen dat u met vele vragen zit.

Hoe verloopt een onderzoek? Hoe kunt u zich verweren tegen het onderzoek? Bent u verplicht mee te werken? Wat is het ‘worst case-scenario’ en het ‘best case-scenario’? Wat zijn de fiscale gevolgen? Krijgt u een boete opgelegd en zo ja hoe hoog is die boete? Kunt u nog inkeren? Of misschien wilt u zich juist verweren tegen de verdenkingen van de FIOD, en vraagt u zich af hoe dat kan?

Dit zijn vragen waarbij wij u kunnen helpen.

Neem contact op met Peer Caljé (0624243887) of Léon de Jager (0623385552).