Inkeren

De inkeerregeling biedt de mogelijkheid om schoon schip te maken met de Belastingdienst door verzwegen inkomsten/vermogen alsnog te melden bij de Belastingdienst. Het kan gaan om inkomen of vermogen dat aangehouden wordt op een buitenlandse bankrekening in bijvoorbeeld Zwitserland, Luxemburg of Cyprus. Ook kan het gaan om onroerende zaken zoals een vakantiehuis dat wordt aangehouden in het buitenland en dat niet in uw aangifte is opgenomen. Vaak staan het inkomen of vermogen niet op naam van de belastingplichtige of de erflater.

Bij een succesvolle inkeer kan u niet strafrechtelijk worden vervolgd voor onjuiste aangiften en zal de Belastingdienst geen bestuurlijke boete kunnen opleggen dan wel deze matigen. Als wordt ingekeerd binnen twee jaar nadat de onjuiste aangifte is gedaan of had moeten worden gedaan dan kan geen boete worden opgelegd indien later wordt ingekeerd dan wordt de boete gematigd

Inkeren is mogelijk totdat de Belastingdienst (of FIOD) op de hoogte raakt van het verzwegen inkomen of vermogen. Bovendien moet bij de inkeer volledige openheid van zaken worden verstrekt.

Als niet (tijdig) wordt ingekeerd omdat de Belastingdienst of FIOD inmiddels op de hoogte zijn van het verzwegen inkomen/vermogen of de onjuistheid van belastingaangiften, kan dat zware gevolgen hebben. De Belastingdienst kan per onjuiste aangifte boeten opleggen tot 100% (tot 300% bij inkomsten uit vermogen, Box 3) waarbij de boete wordt berekend over de te weinig betaalde belasting. Ook kan het Openbaar Ministerie besluiten tot strafvervolging met als gevolg dat u zich voor de strafrechter dient te verantwoorden.