Internationaal strafrecht

De internationale politiële en justitiële samenwerking wordt steeds intensiever, grensoverschrijdende fraude en belastingontwijking moet worden bestreden is de gedachte. Internationale samenwerking tussen politie, belastingdienst, douane en justitie uit verschillende landen is aan de orde van de dag. Daarbij moet  binnen het internationaal strafrecht worden gedacht aan alle vormen van wederzijdse rechtshulp zoals doorzoekingen in diverse landen, verhoor in eigen land door buitenlandse autoriteiten, gebruik van door buitenlandse autoriteiten vergaarde onderzoeksresultaten en vice versa, verzoeken tot uitlevering en overlevering van personen, de overdracht van strafvonnissen of van strafvervolging.

Deze internationale samenwerking vindt zowel plaats in strafrechtelijke onderzoeken als in strafrechtelijk financiële onderzoeken, op grond waarvan een ontnemingsvordering kan worden ingediend. Bij al deze vormen van internationaal strafrecht en internationale samenwerking dient te worden toegezien op de juiste naleving van de toepasselijke verdragen en wetgeving in binnen- en buitenland.