Internationale inlichtingenuitwisseling

Op basis van een groot aantal verdragen, (Europese) verordeningen en richtlijnen ontvangt Nederland informatieverzoeken. Lang niet alle verzoeken kunnen worden beantwoord zonder onderzoek in Nederland. Welke rechten en plichten heeft u? De rechtsmiddelen zijn sinds 2014 door het afschaffen van de kennisgeving van de fiscale informatie-uitwisseling waartegen bezwaar kan worden gemaakt gering. Wij hebben de ervaring om met de belastingdienst praktische oplossingen af te spreken maar hebben de kennis en ervaring om te procederen, indien nodig.

Als sprake is van rechtshulpverzoeken in strafzaken staan u meer rechtsmiddelen ter beschikking om te voorkomen dat informatie wordt uitgewisseld. Ook dan kan ACJ Advocaten bijstand verlenen.