Milieustrafrecht

Het milieustrafrecht krijgt steeds meer aandacht nu de bescherming van het milieu (politiek) aan terrein wint. Steeds vaker worden bedrijven en particulieren vervolgd voor een veelheid aan milieuovertredingen. Het milieustrafrecht is evenwel een zeer specialistisch onderdeel van het strafrecht, nu het zijn grondslag vindt in diverse wetten, richtlijnen en aanwijzingen. ACJ Advocaten heeft expertise op het gebied van het milieustrafrecht.