Procesondersteuning

Op basis van onze jarenlange ervaring kan ACJ Advocaten een inschatting maken waar de pijnpunten in een dossier of procedure zitten. Ook kan ACJ Advocaten beroepschriften of verweerschriften beoordelen, of achter de schermen meekijken, om u dan wel uw adviseur te adviseren over de wijze waarop uw procedure gevoerd moet worden. Vier ogen zien meer dan twee tenslotte. Door ons in te schakelen komt u beter beslagen ter zitting.