Andringa Caljé + De Jager Advocaten (ACJ Advocaten) is per 1 november 2013 opgericht. ACJ Advocaten is gespecialiseerd in het verlenen van rechtsbescherming aan ondernemingen en particulieren bij controlerend, handhavend dan wel sanctionerend optreden van de overheid. Het kan daarbij gaan om optreden door het OM, FIOD, Belastingdienst, Douane, AFM, DNB, ACM, NZA en de Inspectie SZW, Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit en de Inspectie Leefomgeving en Transport. Als u geconfronteerd wordt met handhaving, opsporing en vervolging door de overheid biedt ACJ Advocaten deskundige bijstand. ACJ Advocaten streeft naar een praktische oplossing die recht doet aan de belangen van u en/of uw onderneming. Zo nodig voert ACJ Advocaten procedures. Daarnaast adviseert ACJ Advocaten over rechten en verplichtingen tegenover toezichthouders en strafrechtelijke autoriteiten, het voorkomen van onderzoek en handhaving, een goede voorbereiding daarop alsmede over compliance en tuchtrecht.

ANDRINGA CALJÉ + DE JAGER ADVOCATEN
“WEENA 200”, WEENA 222, TOREN C
3012 NJ ROTTERDAM
T: + 31 (0)10 3070170
F:  +31 (0)10 3070179