Tarieven

Wij maken tijdens het eerste gesprek duidelijke afspraken over onze tarieven en werkzaamheden en leggen die afspraken schriftelijk vast.

Ons uurtarief is tussen € 200 en € 250,– ex BTW. Kantoorkosten worden niet apart berekend. Reiskosten en gerechtskosten (zoals griffierechten, dagvaardings- en betekeningskosten) worden wel apart berekend. Indien noodzakelijk vragen wij een voorschot voordat wij onze werkzaamheden aanvangen. Wij facturen maandelijks en specificeren onze werkzaamheden.

In beginsel werken wij niet op basis van door de overheid gefinancierde rechtsbijstand. Mocht uw zaak ons aanspreken dan kunnen we dit standpunt heroverwegen.