Bijzonder strafrecht

Bijzonder strafrecht is een term die wordt gebruikt voor ondernemingsstrafrecht, fiscaal strafrecht en financieel strafrecht. Dit is anders dan het commune strafrecht. ACJ Advocaten verleent juridische bijstand bij vele strafrechtelijke problemen, maar wij hebben geen commune strafpraktijk (moord, diefstal, zedenmisdrijven). ACJ Advocaten verleent rechtsbijstand bij invallen, verhoren en informatieverzoeken van controle- en opsporingsinstanties. ACJ Advocaten staat cliënten in rechte bij tot aan de Hoge Raad, maar proberen uw zaak af te doen buiten rechte (door een sepot of een schikking/transactie). U kunt denken aan: