Warenrecht (NVWA)

Procedures tegen de NVWA of de Inspectie van de Gezondheidszorg bij inbeslagname van goederen, boete-aanzeggingen, aanzeggen bestuursdwang. Deze onderzoeken en geschillen gaan over verboden ingrediënten, verkeerde interpretatie van etiketteringsvoorschriften, gezondheidsclaims en soms medische claims.

Voor overleg, belt u gerust op telefoonnummer 010-3070171 of per email op info@acj-advocaten.nl