Peer Caljé

Peer Caljé (1975), advocaat-belastingkundige, is sinds 2000 advocaat (-belastingkundige) en sinds 2019 rechter-plaatsvervanger in de belastingkamer van de rechtbank Noord-Holland. Hij heeft een ruime ervaring binnen het (fiscale) bestuursrecht en het (fiscale) strafrecht. Hij staat cliënten bij tijdens controles van toezichthouders of de belastingdienst en tijdens fraudeonderzoeken.

Zijn specialiteit ligt in (fraude)zaken waarin het financiële leidend is en die spelen op het snijvlak van het strafrecht en het handhavende bestuursrecht of belastingrecht. Hij is geen belastingadviseur maar staat zijn cliënten bij als zij voorwerp zijn van bijvoorbeeld een fraude-onderzoek (FIOD) dan wel een controle-onderzoek door de Belastingdienst.

Tevens voert mr Caljé ten behoeve van cliënten bestuursrechtelijke procedures (bezwaar, beroep en cassatie) naar aanleiding van naheffings- en navorderingsaanslagen (met boete). Ook staat hij (gewezen) bestuurders bij die door de Belastingdienst aansprakelijk worden gesteld voor onbetaalde belastingschulden. Mr Caljé weet zaken tot de essentie terug te brengen hetgeen tezamen met zijn kennis van het fiscale of strafrecht de basis is voor goede resultaten.

Naast zijn praktijk als advocaat geeft mr Caljé regelmatig  cursussen voor belastingadviseurs en trustkantoren en publiceert hij regelmatig voor de tijdschriften Belastingzaken, Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht (NTFR) en verzorgt hij het commentaar bij de fiscale strafbepalingen in Algemene wet inzake rijksbelastingen (Awr) voor de uitgave Nederlandse Documentatie Fiscaal Recht (NDFR).

Mr Caljé is lid van twee specialisten verenigingen. De Nederlandse vereniging voor advocaten belastingkundigen en de Nederlandse vereniging voor strafrecht advocaten.

Sectorkennis

  • Fiscale Dienstverlening
  • Financiële Dienstverlening
  • Oliehandel
  • Zorg
  • Uitzendsector

Publicaties

  • Tijdschrift Onderneming en Strafrecht in de praktijk ‘Pleitbaar standpunt en rechtsdwaling (Avas)’, 2014/66.
  • Diverse annotaties in NTFR.
  • Commentaar Fiscale strafbepalingen in de Algemene wet inzake Rijksbelastingen (Awr)
  • Column Tijdschrift Belastingzaken

Contactgegevens

T: +31 (0)10 3070 172
F: +31 (0)10 3070 179
M: +31 (0)6 24243887
E: calje@acj-advocaten.nl

Open vCard.

Zie LinkedIn.