Advocaten

Andringa Caljé Advocaten is per 1 november 2013 actief. De partners van AC Advocaten zijn bij elkaar gekomen in de overtuiging dat een praktijk op het gebied van (fiscale) procesvoering, douanerecht, sanctierecht, tuchtrecht en compliance het best kan worden gevoerd door een bundeling van kennis en ervaring. AC Advocaten is gespecialiseerd in het verlenen van rechtsbescherming indien u wordt geconfronteerd met controlerend, handhavend dan wel sanctionerend optreden van de overheid. Daarnaast adviseert AC Advocaten over rechten en verplichtingen tegenover toezichthouders en strafrechtelijke autoriteiten, het voorkomen van onderzoek en handhaving, een goede voorbereiding daarop alsmede over compliance.

Onze advocaten (met vermelding van de rechtsgebieden waarvoor zij in het rechtsgebiedenregister zijn geregistreerd):

Overeenkomsten van opdracht worden gesloten met de besloten vennootschap Andringa Caljé Advocaten B.V. Deze vennootschap is verzekerd voor beroepsaansprakelijkheid conform de vereisten daartoe van de Nederlandse orde van advocaten. Het kantoor beschikt verder over een klachtenregeling en een Stichting Derdengelden.