Fraudeonderzoek

Een ‘fraudeonderzoek’ kan gaan over diverse strafbaar gestelde gedragingen. Denk aan faillissementsfraude, hypotheekfraude, uitkeringsfraude, bouwfraude, vastgoedfraude, kredietfraude en Btw-fraude. ACJ Advocaten kan gespecialiseerde rechtsbijstand verlenen bij dergelijke fraudeonderzoeken door onze jarenlange ervaring in het bijstaan van cliënten in dergelijke onderzoeken. ACJ Advocaten staat verdachten bij tijdens FIOD-verhoren, verleent bijstand bij doorzoekingen en inbeslagnames, onderhoudt contacten met de FIOD en de officier van justitie en zoekt naar mogelijkheden om in fraude onderzoeken de strafrechtelijke vervolging te beëindigen, bij voorkeur zonder dat het tot een terechtzitting komt.