Belastingprocedures: bezwaar, (hoger) beroep, cassatie

ACJ Advocaten weet hoe een procedure moet worden gevoerd. Waar let de rechter op, wie heeft de bewijslast, en net zo belangrijk, van wat? Een goede belastingadviseur is niet altijd een goede procestijger zodat het van belang is dat u zich tijdens een belastingprocedure door ons laat bijstaan. Tegelijkertijd weet ACJ Advocaten ook dat een goede procestijger niet altijd een goede belastingadviseur is. ACJ Advocaten adviseert dan ook niet. Dit heeft als bijkomend voordeel dat ACJ Advocaten in elke zaak zich volledig kan inzetten voor uw belang. Waar een belastingadviseur voor zijn succes afhankelijk is voor een goede relatie met de Belastingdienst goed is, geldt dat voor ons niet. Ontvangt u naar aanleiding van een boekenonderzoek een navorderings- of een naheffingsaanslag eventueel met boete waar u het niet mee eens bent, schakel dan ons in het voor het indienen van een bezwaarschrift.