Hoge Raad verduidelijkt verschil medeplegen en medeplichtigheid

De Hoge Raad heeft 2 december 2014 (ECLI:NL:HR:2014:3474) een belangrijk arrest gewezen over het onderscheid tussen het medeplegen van een strafbaar feit en de medeplichtigheid daaraan. Het onderscheid is van belang omdat bij een veroordeling voor medeplichtigheid beduidend lagere straffen kunnen en, in de praktijk ook, worden opgelegd. Hoewel de uitspraak is gewezen door de strafkamer van de Hoge Raad is het arrest ook van belang voor het bestuurlijke boeterecht.