BTW-verplichtingen bij internationale handel

Onder deze noemer rangschikt ACJ Advocaten de geschillen over toepassing van het nultarief op intracommunautaire leveringen en/of diensten, dan wel de exportleveringen. Die situaties doen zich het meest voor bij niet-zuivering van exportdocumenten en wanneer blijkt te zijn verkocht aan zogeheten ‘missing traders’. De autoriteiten proberen de belastingschade dan veelal te verhalen op bonafide partijen die nog wel in zicht zijn.