Invoering meldplicht intermediairs (Mandatory Disclosure Richtlijn)

Op 25 juni 2018 heeft de Europese Raad de Mandatory Disclosure Richtlijn aangenomen. Deze richtlijn roept nu al vergaande verplichtingen in het leven voor belastingadviseurs of andere intermediairs die, kort gezegd, grensoverschrijdend fiscaal adviseren of daarbij behulpzaam zijn. Daarbij zal het niet nakomen van deze meldplicht beboetbaar of zelfs strafbaar zijn. Voor meer informatie over deze richtlijn 2011/16/EU (die ook wel bekend staat als DAC6) lees het artikel in BelastingZaken 2018/3 van mr. Peer Caljé.