Blog

Alle blogs lezen van: Roelof Andringa / Peer Caljé

Buitenlandse boete niet meer aftrekbaar

Per 1 januari 2015 is de buitenlandse boete niet langer aftrekbaar van de fiscale winst (zie Belastingplan 2015).

Verruiming mogelijkheden bestrijding financieel-economische criminaliteit

Per 1 januari 2015 is de Wet Verruiming mogelijkheden bestrijding financieel-economische criminaliteit in werking getreden.

Het HvJ EU oordeelt dat het niet-naleven van formaliteiten niet kan leiden tot verlies van het recht op aftrek van btw-voorbelasting

Het HvJ EU oordeelt dat het niet-naleven van formaliteiten niet kan leiden tot verlies van het recht op aftrek van btw-voorbelasting. Het recht op aftrek ontstaat namelijk op het tijdstip waarop de belasting verschuldigd wordt.

Europese Unie pakt bankgeheim aan

Aan het bankgeheim voor buitenlanders in de Europese Unie komt eind september 2017 een einde.

Douanewaarde – reparatiekosten

Op 5 december jl. is de Conclusie van de Advocaat Generaal gepubliceerd in het geschil over de invloed van reparatiekosten op de douanewaarde.