Blog

Alle blogs lezen van: Roelof Andringa / Peer Caljé

Schorsende werking van art. 17 lid 2 IW enkel te omzeilen door een rechterlijke beslissing. Duidelijke instructie voor de Ontvanger!

In een procedure waarin Léon de Jager de curator heeft bijgestaan, in samenwerking met de civiele cassatieadvocaat Jeroen van Weerden, is het beleid van het Ministerie van Financiën door de Hoge Raad onderuit gehaald.

Zonnepanelen – antidumpingheffing

Momenteel wordt door de Douane, FIOD en OLAF veel onderzoek gedaan naar Taiwanese of Maleisische zonnepanelen.

Het toenemende belang van het boete- en strafrecht voor de adviseur

Stukjes over het fiscale boete- strafrecht worden vaak afgedaan als onnodige bangmakerij. Soms terecht en soms onterecht.

Douane en NVWA controleren op REACH

De NVWA controleert samen met de Douane op de naleving van REACH voorschriften. Het Jaarrapport Handhaving REACH en CLP 2013 geeft een indruk van de handhaving.

Douane – bewijskracht OLAF rapport

Op 20 november 2014 oordeelde het Gerechtshof Amsterdam over de bewijskracht van een OLAF rapport. Volgens het rapport zijn fietsen die zijn geïmporteerd van een bepaalde leverancier, van Chinese oorsprong, in plaats van – zoals opgegeven -van Maleisische oorsprong.