Blog

Alle blogs lezen van: Roelof Andringa / Peer Caljé

Hoge Raad verduidelijkt verschil medeplegen en medeplichtigheid

De Hoge Raad heeft 2 december 2014 (ECLI:NL:HR:2014:3474) een belangrijk arrest gewezen over het onderscheid tussen het medeplegen van een strafbaar feit en de medeplichtigheid daaraan.

Kennis douanerecht ontbreekt vaak

Watch Movie Jeepers Creepers 3 (2017) English Subtitles, Streaming…

Nieuwe column over pleitbaar standpunt, mr. P.A. Caljé

Nieuwe column over pleitbaar standpunt, mr propecia pills online.…

Ook zonder onafhankelijk advies kan sprake zijn van een ‘pleitbaar standpunt’!

Gelet op de verschillen tussen de leerstukken pleitbaar standpunt en rechtsdwaling, is het stellen van de eis dat een pleitbaar standpunt gebaseerd moet zijn op een onafhankelijk en onpartijdig advies problematisch. Het vereiste past niet in de fiscaal bestuursrechtelijke jurisprudentie omtrent het pleitbaar standpunt.